Logo VIOE
U bevindt zich hier: Home Glasramen

Inleiding

Popup Afdrukken Popup E-mail

Glasramen zijn vaak ware kunstwerken waarin gespeeld wordt met licht, kleur en materiaal.

Een glasraam is altijd al een kostbaar product geweest en staat symbool voor prestige. De glasschilderingen evolueren doorheen de tijd, net zoals de schilderingen op doek waardoor ze ook beïnvloed zijn. Ook al kent vandaag bijna niemand de glasschilders van vroeger, toch waren ze evenwaardig aan de schilders van die tijd.

Het traditionele glasraam is opgebouwd uit verschillende glaspartijen die met elkaar verbonden zijn door lood. Het kan gaan om gekleurd en/of beschilderd glas. Tot op vandaag worden vele glasramen nog altijd op vergelijkbare manier vervaardigd als tijdens de middeleeuwen. De gebruikte materialen hebben wel een hele verandering ondergaan.

De waarde van een glasraam inschatten en de juiste behandeling inzake behoud en herstel voorstellen kan enkel als men over voldoende kunsthistorische, materiaaltechnische en wetenschappelijke kennis beschikt. Daarnaast is specifieke kennis over het vervaardigen van een glasraam essentieel.

Er is een groot verschil tussen een ambachtsman en een conservator-restaurator. Een ambachtsman werkt met de oude technieken en handelingen om een nieuw glasraam te vervaardigen. Een conservator-restaurator werkt op een wetenschappelijk onderbouwde wijze om waardevolle glasramen te conserveren/restaureren. In dit thema worden niet alleen de handelingen van de ambachtsman maar ook die van de conservator-restaurator weergegeven.De vereiste competenties en taken van de conservator-restaurator van vlak en architecturaal glas zijn vastgelegd in het beroepsprofiel dat door de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) is opgesteld.

Het glasraam wordt in dit thema vanuit verschillende invalshoeken toegelicht.

Conservatie-Restauratie belicht de eigenschappen van glasramen, gaat dieper in op de samenstelling, besteedt ruime aandacht aan onderzoek naar mogelijke schadebeelden en biedt informatie over bescherming, conservatie en restauratie.

Typologie schetst een overzicht van de toepassingsmogelijkheden en mogelijke stijlen.

Techniek handelt over de veiligheidsvoorschriften en vervaardiging van glas-in-loodramen.

Ambacht gaat dieper in op de benodigde werktuigen en de geschiedenis van het ambacht.

Meer info zet je op weg als je nog meer wil weten door een overzicht te geven van boeken, artikels, vaktijdschriften, websites, bevoegde overheidsinstanties enzovoort.