Logo VIOE
U bevindt zich hier: Home Metselwerk Inleiding

Inleiding

Popup Afdrukken Popup E-mail

Metselwerk kan uit verschillende materialen opgebouwd zijn, namelijk uit gevormde of gemodelleerde stenen, natuursteen, glas, beton of andere materialen. In dit thema ligt de focus op het metselwerk bestaande uit bakstenen.

Metselwerk is het product dat ontstaat door te metselen. Hierbij worden de bakstenen met een bindmiddel (specie, mortel, lijm) tegen en op elkaar gelegd. Door verharding vormt zich een versteend en stevig geheel. De productiemethode van baksteen heeft doorheen de eeuwen een sterke evolutie meegemaakt. Aanvankelijk werden de stenen met de hand gemaakt. Vanaf de 19de eeuw namen machines deze handelingen over. Toch kan je zeggen dat het vervaardigen van bakstenen vandaag de dag in wezen niet zoveel verschilt tegen vroeger. De handelingen zijn in grote lijnen hetzelfde gebleven.

In de populariserende publicaties wordt het bakstenen metselwerk nog al te vaak, maar ten onrechte, als minderwaardig beschouwd. Eén van de reden hiervoor is dat baksteen steeds als tweede keus, na natuursteen, werd gezien. Baksteen is echter een duurzaam bouwmateriaal waarvan het eerste gebruik stamt uit de oudheid en tot op vandaag sterk doorleeft. Baksteen heeft steeds meer terrein gewonnen. Niet alleen in de stad maar ook op het platteland is bakstenen metselwerk niet meer weg te denken.

Het bakstenen metselwerk wordt in dit thema vanuit verschillende invalshoeken toegelicht.

Restauratie belicht de eigenschappen van metselwerk, gaat dieper in op de samenstelling, besteedt ruime aandacht aan mogelijke schadebeelden en biedt informatie over bescherming en restauratie.

Typologie schetst een overzicht van de verschillende metselverbanden en voegtypen, van de toepassingsmogelijkheden en geeft een korte beschrijving van regionale en historische verschillen.

Techniek handelt over de voorbereiding en uitvoering van metselwerk.

Ambacht gaat dieper in op de benodigde werktuigen en de geschiedenis van het ambacht.

Meer info zet je op weg als je nog meer wil weten door een overzicht te geven van boeken, artikels, vaktijdschriften, websites, bevoegde overheidsinstanties enzovoort.