Logo VIOE
U bevindt zich hier:

Educatief dossier

Popup Afdrukken Popup E-mail

Restauratieambacht brengt onroerend erfgoed in de klas. Dit gebeurt echter niet via een uitgelezen selectie van prachtige gebouwen, noch via een bloemlezing van bouwstijlen of een canon van toparchitecten. Restauratieambacht kiest resoluut voor een andere invalshoek en plaatst vaklieden voor het voetlicht. Het is dankzij de technische kennis en de vaardige handen van deze mensen dat doorheen de geschiedenis de prachtigste bouwwerken vorm hebben gekregen.

De kennis over traditionele bouwtechnieken die vandaag niet meer op ruime schaal toegepast worden, is echter met uitsterven bedreigd. Restauratieambacht trekt daarom aan de alarmbel en wil de teloorgang van belangrijk vakmanschap een halt toeroepen. De tot op vandaag overgeleverde kennis en kunde worden op de website gebundeld en ontsloten voor het brede publiek.

De lessenpakketten die restauratieambacht ontwikkelt voor het onderwijs zijn gestoeld op de overtuiging dat jongeren onroerend erfgoed met andere ogen zullen bekijken wanneer de onstaansgeschiedenis van bouwwerken uit de doeken gedaan wordt en wanneer bouwmaterialen en bouwtechnieken hun geheimen prijsgeven.

Deze lessenpakketten kunnen kosteloos door leerkrachten gedownload worden en bestaan telkens uit een leerlingenbundel en een leerkrachtenbundel. De leerkrachtenbundel bevat een omschrijving van de lesdoelstelling, verwijst naar de desbetreffende eindtermen, reikt mogelijke oplossingen aan voor de opdrachten in de leerlingenbundel en biedt tenslotte extra achtergrondinformatie en lesidee├źn aan. De bundels zijn in principe kant-en-klaar inzetbaar in de les, maar anderzijds kunnen leerkrachten er perfect welbepaalde opdrachten uitlichten en integreren in eigen lesvoorbereidingen.

Deze lespakketten zijn allebei op maat gemaakt van de eerste graad BSO, maar kunnen vanzelfsprekend ook als inspiratiebron dienen bij het samenstellen van lesmateriaal voor andere doelgroepen.