Logo VIOE
U bevindt zich hier: Home Vitsen & Lemen

Boeken en artikels

Popup Afdrukken Popup E-mail

Deze lijst geeft een idee welke boeken en artikels zoal terug te vinden zijn in grote bibliotheken. Deze boeken zijn niet bij ons te koop.

ABOS, Bouwen met aarde, in: Dimensie 3, nummer 11, 1985/4.

ARDUI, S., S. HOLST, H. REMES, A. VERSELE, P. WILLEM i.o.v. Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch bouwen en wonen, Bouwen met leem: inleiding (=Hedendaagse Leembouw), Berchem, 1999 (wordt regelmatig heruitgegeven).

ARROYO, G. i.o.v. UNO, ¿Cómo hacer nuestra casa de tapial?, Quito, 1987.

Aus Lehm und Gold: über 7000 Jahre frühe technische Kultur (lexicon), Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart, 1967.

BAERT, G.P., Lemen wanden II, in: Ons Heem, jaargang 19, nummer 3, Bokrijk, 1965, p. 108.

BELLENS, S. en C. DEMIL, Toveren met leem, in: Bouwen 2002, speciale bijlage Knack magazine, maart 2002.

BLOEMERS, J.H.F., L.P. LOUWE KOOIJMANS en H. SARFATY, Verleden Land. Archeologische opgravingen in Nederland, 1980.

BREIDENBACH, P., Claytec. Architektenmappe, Viertsen-Boisheim, 2000.

CENTRE R?GIONAL D'?DITIONS TECHNIQUES, Maisons en Terre (=Earth for Homes), Parijs, 1956.

DE CHAZELLES - GAZZAL, C.-A., Les maisons en terre de la Gaule méridionale, in: Monographies Instrumentum, nummer 2, Montagnac, 1997.

DE GROOTH, M.F.Th. en G.J. VERWERS, Op Goede Gronden. De eerste boeren in Noordwest-Europa, 1984.

DE KEYZER, L. i.o.v. openluchtmuseum Bokrijk, uitgeverij Ludion, Gent, 2001.

DE MULDER, G. en M. ROGGE, De Gallo-Romeinse vicus te Velzeke I, Sporen van Flavische en 2de eeuwse bewoning, 1999.

DE SUTTER, P. i.o.v. Instituto Nacional del Patrimonio Cultural del Ecuador, Técnicas tradicionales en tierra en la construcción de viviendas en el area andina del Ecuador, Quito, 1985.

DE ZEGHER, C. en L. DEVLIEGHER i.o.v. het Provinciaal Museum van het Buskampveld te Beernem, Een vakwerkhuis te Sint-Anna Kortrijk, in: Katalogen en Bijdragen, nummer 3, Brugge, 1984.

DOAT, P., A. HAYS, H. HOUBEN, S. MATUK en F. VITOUX i.o.v. CRATerre, Construire en Terre, uitgeverij L'Harmattan, Parijs-Grenoble, 1979.

DRIESEN, W. en S. VAN KESSEL i.o.v. Openluchtmuseum Bokrijk, Vormingscursus lemen en vitsen, Bokrijk, 1980.

DRIESEN, W. i.o.v. Openluchtmuseum Bokrijk, Houtbouw en vakwerkbouw, Bokrijk, 1980.

DRIESEN, W., Hout- en leembouw in Vlaanderen: bibliografie, 1987.

EGGEN, C. (ed.) i.o.v. Openluchtmuseum Bokrijk, Van 'Keutelbetersgoed' tot Kilbershoeve: Proefproject, Roermond, 2001 (onuitgegeven).

FIGGEMEIER, M., Der Baustoff Lehm im historischen Fachwerkbau. Mineralogische und baustofftechnologische Objekt- und Laboruntersuchungen (diss. Dokt.), Marburg-Lahn, 1994.

GOEDSEELS, V. en L. VANHAUTE, Hoeven op land gebouwd; een verhaal van boerderijen, landschappen en mensen, uitgeverij Belgische Boerenbond en uitgeverij Lannoo, Amsterdam-Leuven-Tielt, 1978.

HARRISON, R., Earth. The Conservation and Repair of Bowhill, Exeter: Working with Cob, in: Research and Case Studies in Architectural Conservation. Volume 3, 1999.

HOLST, S., Leembouw: bouwen met ongebakken aarde: eigenschappen, bouwtechnieken, toepassingen, ontwerpregels, Eco-Design, Geldrop, 1992.

HOUBEN, H. en G. GUILLAUD i.o.v. CRATerre, Traîté de construction en terre, L'encyclopedie de la construction en terre. Volume I, Editions Parenthèses, Marseille, 1989.

LAENEN, M., Bokrijk. Gids, uitgeverij Ludion, Brussel, 1992.

LAFARGUES, J. (ed.), Architecture de terre et de bois. L'habitat privé des provinces occidentales du monde romain. Antécédents et prolongements: protohistoire, moyen âge et quelques expériences. Actes du deuxièm congrès archéologique de Gaule méridionale. Lyon, 2-6 novembre 1984, in: Documents d'Archéologie Français, nummer 2, Paris, 1984.

LAVANT, C. en W. SCHMIED, Wirf ab den Lehm, Stiasny-Bucherei, 1961.

LEEMBOUW NEDERLAND, Het vakwerkhuis, korte handleiding voor bouw en restauratie (=Leembouwtechnieken Deel I; vertaling van V. VELASCO, Wattle & Daub Houses in Wooden Frames), Amsterdam, 1995.

LEEMBOUW NEDERLAND, Stroleem, korte handleiding voor de bouw van een strolemen huis (=Leembouwtechnieken Deel II), Amsterdam, 1997.

LIS, C. en SOLY, H., Werken volgens de regels: ambachten in Brabant en Vlaanderen 1500-1800, VUB-press, Brussel, 1994, 327p.

LOWYCK, A., Het oudste huis der Nederlanden, in: Ons Heem, jaargang 19, nummer 1, Bokrijk, 1965, p. 12.

LUSTIG-ROSSLER, U., Untersuchungen zum Feuchteverhalten von Lehm als Baustoff, Kassel, 1992.

MINCKE, G., Earth Construction Handbook, Kassel, 2000.

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, AFDELING MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN, Verborgen vakwerk in Maaseik, 2001.

PEIRS, G., P. LABARQUE en P. VAN AERSCHOT, L'architecture en terre cuite après 1945, uitgeverij Mardoga, Liège, 1982.

PESCH, P. (ed.), A. D?RING, J. SCHULZ en A. KONOVALOFF i.o.v. Publikationsstelle des Landschaftverbandes, verslag congres op 20 en 21 september 1985. Lehm im Fachwerkbau, in: Führer und Schriften des Rheinischen-Freilichtsmuseum und Landesmuseum dür Volkeskunde in Kommern, nummer 29, Rheinland-Verlag GmbH, Köln, 1986.

TOELEN, T. (red.) i.o.v. Het Domein Bokrijk vzw, Vitsen & Lemen, Bokrijk, 2002.

TR?FOIS, C.V. , Ontwikkelingsgeschiedenis van onze landelijke architectuur, uitgeverij De Sikkel, Antwerpen, 1950.

TR?FOIS, C.V., De bouw der boerenhoeven in de Zuidelijke Nederlanden: bijdrage tot de studie der ontwikkelingsgeschiedenis van de plattelandsche architectuur (Maerlantbibliotheek 3), uitgeverij De Sikkel, Antwerpen, 1951.

TR?FOIS, C.V., Van Vakwerk Tot Baksteenbouw, uitgeverij Danthe N.V., Sint-Niklaas, 1979.

TRIER, J., Lehm. Etymologien zum Fachwerk, in: Münstersche Forschungen 3, Marburg, 1951.

VAN ES, W.A. e.a., Romeinen, Friezen en Franken in het hart van Nederland, 1994.

VAN VALCKENISSE, A., Gheboden ende uyt-geroepen den 13 september 1690 (reglementering proeven voor toelating tot het stromakers- en leemplakkersambacht), uitgeverij Moretus, Antwerpen, 1690.

VANDERLOCHT, N., Aannemer in vakwerkstijl, in: Wonen, Reportage (weekendbijlage van HBvL van 15-16 april 2000), p. 80.

VANDERSTADT, H., Inleiding tot het bio-ecologisch bouwen en wonen. Mens- en milieuvriendelijk bouwen en wonen volgens de principes van de bouwbiologie, uitgeverij ECO-BOOKS, Londerzeel, 1996.

VANVINCKENROYE, De Romeinse villa's van Piringen en Vechmaal, publicatie 42 van het Provinciaal Gallo-Romeins Museum Tongeren.

VOLHARD, F., Leichtlehmbau, alter Baustoff - neue Technik (=Fundamente Alternativer Architektur, 7), Verlag C.F. Müller, Karslruhe, 1983.

VOSKUIL, J.J., Van vlechtwerk tot baksteen. Geschiedenis van de wanden van het bovenhuis in Nederland, in: SHBO-monografieën, nummer 2, Arnhem, 1979.

WARREN, J., Conservation of Earth Structures, uitgeverij Butterworth Heinemann, Oxford, 1999.

WEYNS, J., Bokrijk, Tuin van de Vlaamse Volkskultuur, in: Vlaamse Pockets, nummer 44, uitgeverij Heideland, Hasselt, 1961.

WEYNS, J., De merkwaardige schuur uit Proven, thans in het Westvlaams gehucht te Bokrijk, in: Ons Heem, jaargang 19, nummer 1, Bokrijk, 1965, pp. 1-4.

WEYNS, J., Lemen wanden met regenjasje aan, in: Ons Heem, jaargang 19, nummer 1, Bokrijk, 1965, pp. 10-11.

WEYNS, J., Oude en nieuwe leembouwtechnieken. Een belangrijk klompje leem, in: Limburg, jaargang 44, 1965.

WEYNS, J., Vlaamse Hoeven, Vorm en Sfeer, in: Verhandelingen van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding 504 (=Campusreeks 4), uitgeverij J. Van In, Lier, 1967.