Logo VIOE

Vitsen & Lemen Inleiding

U bevindt zich hier: Home Vitsen & Lemen Inleiding

Inleiding

Popup Afdrukken Popup E-mail

"Vitsen" en "lemen" zijn bouwtechnieken die hun oorsprong vinden in de prehistorie. Vitsen betekent "vlechten met hout". De wanden van prehistorische woningen bestonden oorspronkelijk uit houten vlechtwerk dat men na verloop van tijd bekleedde met aangedrukte leemaarde. Deze technieken hebben zich verfijnd en leefden in ons land voort in de vakwerkbouw. Bij vakwerk worden de "vakken" in het houten skelet opgevuld met vitswerk en vervolgens dichtgepleisterd met leem. De stijve stokken waartussen gevitst wordt, noemen we stikstokken. De buigzame twijgen waarmee gevitst wordt, zijn de vitsroeden.

Bij restauratieprojecten wordt nog gevitst en geleemd, maar bij nieuwbouwprojecten met leem wordt het vitswerk meestal achterwege gelaten en kiest men voor stampbouw (stroleembouw) of strobalenbouw.

Restauratie belicht de eigenschappen van vits- en leemwerk, besteedt aandacht aan mogelijke schadebeelden en biedt informatie over bescherming en restauratie.

Typologie schetst een overzicht van de verschillende types vits- en leemwerk. Vitswijzen en leemtechnieken worden toegelicht en in een breder geografisch kader geplaatst.

Techniek handelt over de voorbereiding en uitvoering van het vits- en leemwerk.

Ambacht gaat dieper in op de benodigde werktuigen en de geschiedenis van het ambacht.

Meer info zet je op weg als je nog meer informatie wenst met een overzicht van boeken, artikels, vaktijdschriften, websites, bevoegde overheidsinstanties enzovoort.

Sommige teksten uit het onderdeel "Vitsen & Lemen" zijn gebaseerd op een herziene versie van de brochure TOELEN, T. (red.) i.o.v. Het Domein Bokrijk vzw, Vitsen & Lemen, Bokrijk, 2002.