Logo VIOE
U bevindt zich hier: Home Vakwerk Boeken en artikels

Boeken en artikels

Webwijzer Bibliografie Contact Popup Afdrukken Popup E-mail

Deze lijst geeft een idee welke boeken en artikels zoal terug te vinden zijn in grote bibliotheken. Deze boeken zijn niet bij ons te koop.

ARENDZEN, G. en J.J. VRIEND, Bouwkunde. Hand- en studieboek voor den bouwkundige en den timmerman, deel I, Kosmos, Amsterdam, 1941.

BAILLEUL, B. – G. MILIS-PROOST – M.C. LALEMAN en F. DAMBRE-VANTYGHEM, Stadsontwikkeling en architectuur, in: Gent – Duizend jaar kunst en cultuur, deel III, Gent, 1975.

BAKKER, J.J., Onderhoud, verbetering en herstel van gebouwen, deel 1, Amsterdam, 1966.

BEERTEN, S., Onderzoek naar het vakwerkgebouw van de abdij van Herkenrode, licentiaatsverhandeling K.U.Leuven, Leuven, 1981.

BEISTERVELD, J. en A.A. KOK, Het monumentale dak, in: Heemschutserie, nr. 54, Amsterdam, 1948.

BIJNENS, B., Frans-Vlaanderen. Woningen uit "plak en stak", in: Frans-Vlaams Jaarboek 9 (1976), pp. 103-109.

BINDING G. – U. MAINEN en A. WIEDENAU, Kleine Kunstgeschichte des Deutschen Fachwerkbaus, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1977².

BOER, L., Opbouw en afwerking van gebouwen: handboek voor bouwkundigen, uitvoerders en aannemers, Uitgeverij Argus, Amsterdam, 1962.

BOUMA, H., Leve het oude ambacht, Luitingh-Laren, 1978.

BREPELS, J. i.s.m. ECR, Kapconstructies, Heusden-Zolder, 2004.

CEYSSEN,J., Les anciennes maisons en bois et en torchis couvertes de chaumes, in: La chronique Archéologique du Pays de Liège, januari-februari 1929.

CHARLES, F.W.B., Mediaval cruck-building and its derivates. A study of timber-framed construction based on buildings of Worcestershire, in: The Society for Medieval Archeology. Monograph Series 2, Londen, 1967.

DAUZAT, A., Les anciens types d'habitation rurale en France, Parijs, 1924.

DEBACKER, J., Warmtetransmissie en dampdiffusie in de Bouw, RUGent, Gent, 1984.

DE BRUYN, P., Kleionderzoek voor gedroogde aarden blokken, licentiaatsverhandeling K.U.Leuven, Leuven, 1976.

DENSLAGEN, W.F. – A. DE VRIES en J. QUERIDO, De tand des tijds, in: Restauratie Vademecum bijdrage 7, SDU Uitgeverij, ’s-Gravenhage, 1988.

DEVEYER, A., Fermes et fermiers de chez nous, in: Frans-Vlaams Jaarboek 8 (1975), pp. 59-69.

DEVLIEGHER, L., Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen. Deel I: Tielt-Den Haag, 1965.

DE ZEGHER, C. en L. DEVLIEGHER, Een vakwerkhuis te Sint-Anna-Kortrijk, in: Provinciaal Museum van het Bulskampveld te Beernem. Katalogen en Bijdragen, nr. 3 Brugge, 1984.

DOYON, G. en F. HUBRECHT, L'architecture rurale et bourgeoise en France, Ed. Dominique Vincent, Parijs, 1979.

DRIESEN, W., De landelijke vakwerkbouw in het Vochtig-Haspengouwse kerkdorp Zepperen. Constructie, typologie en configuratie, licentiaatsverhandeling K.U.Leuven, Leuven, 1980.

DRIESEN, W., Der ländliche Fachwerkbau in Belgisch Süd-Limburg, in: Hausbau in Belgien. Jahrbuch für Hausbauforschung, nummer 44 (1998).

EGGEN, C., Vakwerkbouw in Limburg, Uitgeverij M en P, Weert, 1989.

FIEDLER, A., Von Dach und Fach. Beiträge zur sächsischen Bauernhausforschung. 2. Teil : Vom Blockbau zum steinernen Ganzmassivbau, insbes. vom Fachwerkbau in Sachsen, in: Sächsische Heimatblätter 7 (1961), pp. 539-545.

FITCHEN, J., The new world Dutch barn. A study of its characteristics, its structural system, and its probable erectional procedures, Syracuse Univ. Press, New York, 1968.

GERITS, T.J., Archivalia over de bouw van bakhuizen in de 16e eeuw, in: Ons Heem 22 (1968), pp. 13-14.

GERNER, M., Fachwerk, in: Deutsche Bauzeitschrift 5 (1976), pp. 627-630.

GERNER, M., Fachwerk: Entwicklung, Gefüge, Instandsetzung, Deutsche Verlag-Anstalt, Stuttgart, 1979.

GIESE, W., Zum Fachwerkbau in Frankreich. Abschluss einer Bestandsaufnahme, in: Zeitschrift für Volkskunde 61 (1965), pp. 214-223.

GOEDSEELS, V. en L. VANHAUTE, Hoeven op land gebouwd, Tielt, 1978.

HAGENS, H., Boerderijen in Twente, Uitgeverij Matrijs, Utrecht, 1992.

HALFLANTS, J., Hout- en leembouw in het Hageland in de XVIIe eeuw, in: Schoonheid 15 (1968), pp. 68-76.

HASLINGHUIS, E.J., Bouwkundige termen. Woordenboek der Westerse architectuurgeschiedenis, A. Oosthoek Uitgeversmaatschappij, Utrecht, 1970.

HEKKER, R.C., Oude dakbedekkingen, in: Bulletin KNOB (Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond) 1948, pp. 152-160.

HEKKER, R.C., De ontwikkeling van de Boerderijvormen in Nederland, in: Duizend jaar bouwen in Nederland, deel II, Amsterdam, 1957.

HEWETT, C.A., Timber-building in Essex : some evidence for the possible origins of the lapdovetail, in: Ancient Monuments Society Transactions 9 (1961), pp. 33-56.

HOECK, A., Bau und Kosten eines dörflichen Fachwerkhauses in Hessen 1799, in: Hessische Blätter für Volkskunde 55 (1964), pp. 165-180.

HOUBEN, N., Het wit kasteel te Kerkom Sint-Truiden. Historisch onderzoek met in het bijzonder een analytische studie van de nog aanwezige vakwerkbijgebouwen, licentiaatsverhandeling K.U.Leuven, Leuven, 1990.

HUYGEN, C.A., De oude vakwerkbouw, in: Maasland 11 (1963-'64/10).

INGELAERE, K., De landelijke vakwerkbouw in de zuidelijke westhoek, licentiaatsverhandeling HIKO, Gent.

JANS, J., Landelijke bouwkunst in Oost-Nederland, Uitgeverij M.J. Van der Loeff, Enschede, 1967.

JANSE, H. en L. DEVLIEGER, Middeleeuwse bekappingen in het vroegere graafschap Vlaanderen, Brugge, 1962.

JANSE, H., Bouwers en bouwen in het verleden. De wereld tussen 1000 en 1650, Zaltbommel, 1965.

JANSE, H., Houten kappen in Nederland 1000-1940, Uitgeverij Delfste Universitaire Pers, Delft, 1989.

JANSSEN, C.F., Behoud en herstel: restauratietechnieken en monumentenzorg, Uitgeverij Fibula - Van Dishoeck, Haarlem, 1980.

JELLEMA, R., Gereedschappen, steigers en werktuigen in het bouwvak, Argus NV, ’s-Gravenhage, 1966.

KAISER, H. en H. HOTTENJANN (eds.) i.o.v. Museumdorfs Cloppenburg, Niedersächsiches Freilichtmuseum, Museumführer mit Anhang zur Vor- und Nachbereitung des Museumbesuches sowie mit einem Farbild-Report, Cloppenburg, 1988.

KLÖCKNER, W., Alte Fachwerkbauten. Geschichte einer Skelettbauweise, Callway, München, 1978.

KOREVAAR, A. – A. BIJLS – M. GOUT en L. STIJNEN, Bouwkundige encyclopedie, deel I, Amsterdam-Brussel, 1954.

LAENEN, M. e.a. i.o.v. Het Domein Bokrijk, Boerderijen renoveren: een toekomst voor ons verleden. Een verleden voor onze toekomst (naar aanleiding van een tentoonstelling), Bokrijk, 1977.

LAENEN, M. i.o.v. Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed van de Provincie Limburg, Hasselt, een parel van historische vakwerkbouw, Hasselt, 2005. 

LANGEMATZ, R. – E. PÖRNER – H. KÜRTH en L. NOACH, Fachwerk in Wernigerode. Ein Bildband, Hermann Böhlaus Nachfolger, 1963².

MAINZER, U. – A. WIEDENAU en G. BINDING, Kleine Kunstgeschichte des deutschen Fachwerkbaus, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1977.

MASON, R.T., Framed Buildings of England, Coach Publishing House Ltd, Horsham, 1974.

MEISCHKE, R. – H.J. ZANTKUYL – W. RANE en P.T.E.E. ROSEBERG, Huizen in Nederland, Friesland en Noord-Holland, Waanders Uitgevers, Zwolle (= Vereniging Hendrick de Keyser, Amsterdam), 2002.

MEISCHKE, R., Het Maastrichtse burgerhuis van de vijftiende tot de achttiende eeuw, in: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 1973/2-3.

MEYLING, A.C., Lemen wanden bij boerenhuizen, in: 't Inschrien 2 (1970/2).

NEN 3892, Brandbeveiliging van gebouwen, 1975.

NIH, STS 23 Houtbouw – addendum en toelichting, Brussel, 1978 en 1983.

NIH, STS 31 Timmerwerk, Brussel, 1967.

NN i.o.v. Restauratiestichting Limburg Maastricht, De vakwerkbouw in Limburg, in: Gewestelijke bouwkunst als spiegel van gewestelijke geschiedenis. Fotokaartenserie, nr. 5, Maastricht, 1961.

NN, De benamingen van houtverbindingen en constructieve houten elementen bij oude boerderijen. Een voorstel tot normalisering, Stichting Historisch Boerderij-onderzoek, Arnhem, 1973.

NN i.o.v. Stichting Bouwresearch, Houtskeletbouw, Brussel, 1973.

NN, Neues Ziegelelement für den Fachwerkbau von Röben, in: Baustoffmarkt 6 (1977).

NN i.o.v. Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf, Cursus restauratie van oude gebouwen, ’s-Gravenhage, 1980.

NN i.o.v. Stichting Historisch Boerderijonderzoek, Normalisatievoorstel voor de benaming van houtverbindingen en constructieve elementen bij oude boerderijen, 1982.

NN i.o.v. Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Restauratie vademecum, Zeist, 1980.

PALMANS, R.¸Kastelen en vakwerkhuizen, in: Voeren anders bekeken. De Vlaamse toeristische bibliotheek over onbekend gekend Vlaanderen 2.4, Nederlandse boekhandel, Kapellen, 1986.

PHLEPS, H., Alemannische Holzbaukunst. Herausgegeven und bearbeitet von Ernst Mix, Frans Steiner Verlag, Wiesbaden, 1967.

PUIMEGE, G., Optimmeren van een "neerhof"in de XIVe en XVe eeuw in het Gentse, in: Ons Heem 25 (1971), pp. 183-184.

PUISSANT, J., De hoevenbouw in de Vlaamse Ardennen in de XVIIe en XVIIIe eeuw, licentiaatsverhandeling RUGent, Gent, 1966-'67.

RAENK, G., Die Bauernhausformen im baltischen Raum, in: Marburger Ostforschungen, Holzner-Verlag, Würzburg, 1962.

REIMANN, G.J., Fachwerkbauten in der Deutschen Demokratischen Republik, Brockhaus, Leipzig, 1964.

RIETH, H., Fachwerkformen bei Bauernhäusern und Kotten im Essener Raum, in: Die Heimatstadt Essen. Jahrbuch 1974, pp. 29-35

RUEDIGER, C.D., Gebäudetypen der ländlichen Fachwerkarchitektur im Landkreis Hameln-Pyrmont, in: Niedersächsische Denkmalpflege 7 (1972), pp. 81-130.

SCHMOLITZKY, O., Das Fachwerk der Wartburg. Volkskundlich-baugeschichtliche Untersuchungen, in: Deutsches Jahrbuch für Volkskunde 10 (1964), pp. 1-24.

SCHOLS, P.A. i.s.m. Stichting tot instandhouding van voortbrengselen der gewestelijke bouwkunst in Limburg, Het vakwerkhuis in Limburg: ontwikkeling, bouw en bewoning, in: Gulden reeks van Limburgse monumenten, nr. 9, 1958.

SIMONIS, A.H., Het vakwerkhuis, in: Veldeke 47 (1972/3), pp. 1-12.

STOLPER, H., Bauen in Holz. Blockbau, Fachwerk, Plattenbau, Hallenbau und Innesbau, Stuttgart, 1941.

STUIVELING, G., Vakwerk: twaalf studies in literatuur, in: Zwolse reeks van taal- en letterkundige studies, nr. 20, Uitgever Tjeenk Willink, Zwolle, 1967.

TAMMES, E. – B.H. VOS, Warmte- en vochttransport in gebouwen, Uitgeversmaatschappijen Kluwer, Deventer, 1980.

TENEUR VAN DAELE, M., La maison rurale en Flandre, Dijon, 1982.

THIEDE, K., Alte deutsche Bauernhäuser, Verlag Karl Robert Langewiesche Nachfolger Hans Köster, Königstein/Taunus, 1963².

TOELEN, T. (red.) i.o.v. Het Domein Bokrijk vzw, Vakwerk, Bokrijk, 2005.

TREFOIS, C.V., La Technique de la construction rurale en bois. Contribution à l'étude de l'habitat en Flandre et dans les contrées voisines, in: Folk, Leipzig, 1937.

TREFOIS, C.V., Ontdek het boerendak, in: Hamer, nummer 10 (1941), pp. 10-11.

TREFOIS, C.V., Oeroude elementen in de boerenbouwkunst, in: W.T. 28 (1969), pp. 277-282.

TREFOIS, C.V., Volkse stijlelementen in de landelijke architectuur sociologisch beschouwd, in: Volkskunde 70 (1969), pp. 113-122.

TREFOIS, C.V., Oude hoeven in Vlaanderen, in: Aureliae folklorica 11, Aurelia Books, Brussel, 1977.

TREFOIS, C.V., Ontwikkelingsgeschiedenis van onze landelijke architectuur, Uitgeverij Danthe N.V., Sint-Niklaas, 1978².

TREFOIS, C.V., Van vakwerk tot baksteenbouw, Uitgeverij Danthe N.V., Sint-Niklaas, 1979.

TREFOIS, C.V., Het Boerendak, Uitgeverij Danthe N.V., Sint-Niklaas, 1980.

TREFOIS, C.V., Verloren dorp, Uitgeverij Danthe N.V., Sint-Niklaas, 1980.

VAN CRUYNINGEN, P.J. i.o.v. Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek, Schone welbetimmerde hofsteden. Boerderijbouw in Zeeland van de tiende tot de twintigste eeuw, Uitgeverij Matthijs, Utrecht, 2002.

VANDEN BROECK, L., Onderzoek naar vakwerkbouw in het Pajottenland, licentiaatsverhandeling K.U.Leuven, Leuven, 1982.

VANDEPITTE, D., Berekening van constructies, deel I en III, uitgeverij E. Story-Scientia, Gent, 1981.

VAN DER KLOES, J.A., Hout, in: Onze bouwmaterialen, deel 4, Amsterdam, 1910.

VAN DER LINDEN, G., Leembouw te Diest, in: Informatiebulletijn van de Toeristische Federatie van de provincie Brabant 13 (1961/6), pp. 20-25.

VAN DER VEEN, H.J., Graphische statiek: de berekening van balken, vakwerken en kapgebinten, Uitgeverij Veen, Amsterdam, 19214.

VANDEWALLE, A.L.J., Het Bouwbedrijf in de lage Landen tijdens de Middeleeuwen, Antwerpen, 1959.

VAN DIJCK, B.L.W., Verdwijnend vakwerk; Hoe bouwde men en wat is er nog?, in: Jaarboek van de Heemkundige Vereniging Roerstreek, St.-Odiliënberg, 1970.

VANROS, G., Studie van bouwfysische kenmerken van lemen vakwerkwanden, licentiaatsverhandeling K.U.Leuven, Leuven, 1981.

VANSTEENKISTE, J., Vakwerkbouw in West-Vlaanderen, Brugge, 2005.

VAN TYGHEM, F., Op en om de middeleeuwse bouwwerf, Brussel, 1966.

VAN WERVEKE, H., Over kerkbouw voor de XIIIde eeuw, Album Vercoullie, deel II, Brussel, 1927.

VAREKA, J., Die Kulturganze des Fachwerkes in der Entwicklung des westböhmischen Bauernhauses, in: Festschrift Matthias Zender, Bonn, 1972, pp. 237-248.

VERMEULEn, F.A.J., Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse bouwkunst, deel II, 's Gravenhage, 1931.

VERSTRAETE, D., Bouw van een hoeve in de 16de eeuw, in: Ons Heem 25 (1971), pp. 160-162.

VIAENE, A., Spanninge, Biekorf 71 (1970), p. 126.

VIERIN, J., Over de landelijke woning aan de Vlaamsche kust. Kenteekens der Bouwwijze van de Streek, Brussel, 1921.

VOSKUIL J., Van vlechtwerk tot baksteen, uitgeverij Terra, Zutphen, 1979.

VRIEND, J.J., Bouwen. Handboek voor de praktijk van het bouwen, Kosmos, Amsterdam – Antwerpen, 1952.

WATTJES, J.G., Eenvoudige dakconstructies en dakbedekkingen, in: Constructies van gebouwen 9, Amsterdam, 1931.

WEYNS, J., Bokrijk. Tuin van de Vlaamse Volkscultuur, in: Vlaamse Pockets, nr. 44, uitgeverij Heideland, Hasselt, 1961.

WEYNS, J., Drie merkwaardige polderschuren, in: Ons Heem 19 (1965), pp. 158-161.

WEYNS, J., Vlaamse hoeven. Vorm en sfeer, in: Campusreeks nr. 4, Lier, 1967.

WEYNS, J., Beschouwingen bij de oude boerderijbouw, in: Het Ingenieursblad 40 (1971), pp. 527-532.

WEYNS, J., Lemen wanden met een regenjasje aan, in: Ons Heem 19 (1965), pp. 10-11.

WEYNS, J., Van drie kapspantvormen, in: Volkskunde 72 (1973), pp. 297-300.

WIND, F. e.a., Vademecum voor de bouwkunde, Amsterdam, 19455, lemmata 829-830 & 748.

WISSELS, R., De Zuidlimburgse vakwerkhoeve, licentiaatsverhandeling R.U.Gent, Gent, 1971.

WTCB, Algemeen bestek voor de uitvoering van Privébouwwerken, deel II: Technieken en Voorschriften 9 & 12, Brussel.

WTCB, Energiebesparing in de woning, Brussel, 1979.

ZANTKUYL, H.J., Bouwen in Amsterdam, Amsterdam, 1997.