Logo VIOE
U bevindt zich hier: Home Vakwerk

Inleiding

Webwijzer Bibliografie Contact Popup Afdrukken Popup E-mail
De benaming 'vakwerk' is afkomstig van de (al dan niet zichtbare) vakken die gevormd worden door het houten skelet van het gebint. In dit soort constructies hebben de muren geen dragende functie, hetgeen in vergelijking met moderne architectuur erg uitzonderlijk is.
Doorgaans definieert met als voorwaarde voor vakwerk dat de stijlen en regels met elkaar verbonden zijn door middel van schoren en korbelen om van een volwaardig vakwerk te spreken, in onze streken vermoedelijk vanaf de 11de eeuw en ten laatste vanaf het begin van de 14de eeuw.
Sommige onderzoekers oordelen dat de houtconstructie niet rechtstreeks met de ondergrond in contact mag staan. Daarom metste men een lage stenen vloerplaat waarop het houtskelet rustte, een evolutie die in de 15de eeuw gesitueerd wordt. Vanaf dat ogenblik is er dus  ondubbelzinnig sprake van vakwerkbouw.

Restauratie biedt advies over hoe je vakwerk moet laten restaureren en onderhouden.

Typologie biedt een overzicht van regionale en historische verschillen tussen vakwerkgebouwen.

Techniek behandelt de technische aspecten van vakwerkbouw.

Ambacht gaat dieper in op de werf en de gehanteerde werktuigen, maar ook op de evolutie van het ambacht.

Meer info zet je op weg als je nog meer informatie wenst met een overzicht van boeken, artikels, vaktijdschriften, websites, bevoegde overheidsinstanties enzovoort.

Sommige teksten uit het onderdeel "Vakwerk" zijn gebaseerd op een herziene versie van de brochure TOELEN, T. (red.) i.o.v. Het Domein Bokrijk vzw, Vakwerk, Bokrijk, 2005.